'مسعود موحدی' روز چهارشنبه در جمع اصناف و واحدهای تولیدی استان لرستان افزود: کشور ایران جزو ۱۷ کشور برتر دنیا در زمینه های اقتصادی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه باید تلاش کنیم تا در عرصه اقتصادی دنیا به جایگاهی شایسته تر دست یابیم.

به گزارش ایرنا، وی یکی از ملزومات اصلی برای رسیدن کشور به جایگاه شایسته خود در زمینه اقتصادی در جهان را اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: علت تحریم ها علیه ایران این است که دشمنان می خواهند جایگاه اقتصادی کشور ما را تنزل دهند چون آنان نمی توانند جایگاه سیاسی کشور ما را متزلزل کنند.

موحدی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‌، گفت: خوشبختانه قانون هدفمند کردن یارانه ها به نحوی مطلوب و موفق در لرستان اجرا شد که باید برای کسب این موفقیت از مردم و مسئولان این استان تشکر کرد.

قائم مقام وزیر بازرگانی تصریح کرد: خوشبختانه استان لرستان در راستای اجرای این قانون یکی از پیشگامان و منظم ترین استان های کشور محسوب می شود و این مهم مرهون تلاش جدی مسئولان مربوطه و مشارکت و همراهی مردم است.

وی گفت: با اجرای این طرح، گام های موثری در راستای تحقق اقتصاد پویا در کشور برداشته شد و با توجه به پیش بینی برخی از مخالفان طرح، با برنامه ریزی دقیق و اعتماد و مشارکت جدی مردم و همکاری و همراهی اصناف، بازرگانان و بخش های تولیدی، شاهد اجرای مطلوب این طرح در کشور هستیم.
موحدی با اشاره به اینکه منابع موجود در بحثتوانمندی یارانه ها محدود است، اضافه کرد: دلیل اصلی این است که درصدی از این منابع برای کاهش شکاف طبقاتی به مردم بازگردانده می شود.
قائم مقام وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال این است که اتکای خود به درآمدهای نفتی را کم کند و بر مبنای مالیات کارها را پیش ببرد، افزود: با تحقق اهداف و برنامه های سند چشم انداز و افق ۱۴۰۴ می توانیم به قدرت اول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شویم.