به گزارش افکارنیوز،براساس تصمیم هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، علی اکبر صفایی جایگزین حمید بهبهانی در شرکت ملی نفتکش ایران شده است.

بهبهاني بهمن ماه سال ۹۰ به عنوان مديرعامل شركت ملي نفتكش انتخاب شده بود. صفایی پیش از این علاوه بر مديركلی بنادرو دريانوردي استان هرمزگان، عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران بود.