به گزارش افکارنیوز،عرضه اولیه ۵ درصد سهام بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور با نام صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۱۵ شرکت زیرمجموعه، دوشنبه ۲۸ اسفند از طریق بازار بورس عرضه می شود.

بیش از یک سال است که بازار سرمایه در انتظار این واگذاری که به نوعی بزرگترین واگذاری در قالب خصوصی‌سازی محسوب می‌شود به سر می‌برد.

مرتضی رحیمیان، رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این در گفتوگو با فارس درباره دلایل این تاخیر گفته بود: با اینکه ما از قبل مطالبات و تضامین شرکت ملی پتروشیمی را تعیین تکلیف کردیم و تلاش کردیم مشکلاتی که قبلا در مسیر راهمان بود را به نحوی برطرف کنیم،اما متاسفانه سازمان خصوصیسازی علیرغم اینکه خود متولی این کار است حضور پیدا نکرد و زمینه حضور ارکان مندرج را نیز فراهم نکرد.