سعید سلطانی گفت: وزارت بازرگانی به کارخانههای لبنی اعلام کرده از دیروز ۲۰ درصد از عرضه شیر یارانهای را کاهش دهند که با این تصمیم ناگهانی میزان خرید شیر از دامداران کاهش یافته است. این در حالیست که در آستانه فصل بهار میزان شیردهی افزایش مییابد و همچنین قرار بود میزان تولید شیر به منظور افزایش مصرف سرانه آن افزایش و یارانه آن به دامداران اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: هم اکنون کارخانه‌ها تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند، چراکه علی رغم افزایش تولید، از میزان خرید کارخانه‌ها کاسته شده است. همچنین طی چهار سال اخیر قیمت خرید شیر از دامداران افزایشی نداشته در حالیکه برای تهیه علوفه دام خود مجبور به دریافت وام هستند. از سوی دیگر کارخانه‌های لبنی هزینه شیر دریافت شده از دامداران را به بهانه اینکه اعتبار شیر یارانه‌ای هنوز از سوی دولت اختصاص نیافته نمی‌پردازند.

سلطانی میزان سرانه مصرف شیر در کشور را ۱۱۰ کیلوگرم اعلام و اظهار کرد: علی‌رغم تلاش برای باقیماندن یارانه شیر به منظور افزایش مصرف سرانه به میزان حداقل ۱۶۰ کیلوگرم شیر یارانه‌ای که اغلب مورد مصرف دهک‌های پایین جامعه بوده در تهران کاهش و در استان‌های دیگر حذف شده است.

رئیس اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: با این تصمیم ناگهانی دام‌های مرغوب شیری که طی ۳۰ سال اخیر در واحدهای دامداری تامین شده است ظرف چند روز نابود خواهد شد چراکه هم اکنون دامداران به دلیل نپرداختن پول شیر تحویل داده شده به کارخانه‌ها برای تهیه علوفه دام که قیمت آن افزایش یافته، مجبور به تهیه وام هستند و به بنگاه‌های تامین علوفه بدهکارند. از سوی دیگر محصولشان فاسد شدنی است که اگر قرار باشد کارخانه‌ها خریدشان را کم کنند باید شیر تولیدی را دور بریزند یا گاوهای شیری را روانه کشتارگاه کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به کمبود کلسیم و مشکلات مفصلی و پوکی استخوان در کشورمان اگر یارانه شیر پرداخت نشود هزینه‌های دارو و درمان دولتی افزایش می‌یابد چرا که مصرف کنندگان توان خرید به قیمت آزاد را ندارند.

به گفته سلطانی سالانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن شیر یارانه‌ای در کشور تولید می‌شود که اغلب مورد استفاده دهک‌های پایین جامعه قرار می‌گیرد که با اجرای این تصمیم عملا مصرف شیر برای قشر ضعیف جامعه کاهش می یابد.

رئیس اتحادیه مرکزی دامداران یادآور شد: هم اکنون دو هزار و ۵۰۰ تن شیر خام در استان تهران تولید و از استان‌های دیگر شیر وارد کارخانه‌های لبنی می‌شود.

وی با بیان اینکه روند پرداخت یارانه شیر هنوز مشخص نیست، گفت: در این راستا به ریاست جمهوری، معاونت اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی طی نامه‌ای، اعلام آمادگی کرده‌ایم که اگر یارانه شیر به تولیدکنندگان اختصاص یابد نه تنها شیر یارانه‌ای تامین می‌شود بلکه قیمت سایر لبنیات هم کاهش خواهد یافت و مصرف سرانه شیر و لبنیات در کشورمان افزایش خواهد یافت.

سلطانی تصریح کرد: درحالیکه دولت از مهرماه ۲۸۰ میلیارد تومان به کارخانههای لبنی به منظور یارانه شیر بدهکار است، کارخانههای لبنی به بهانه اینکه دولت این اعتبار را برایشان تامین نکرده بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به دامداران بدهکارند و دامداران هم اکنون تحت فشار مضاعف قرار دارند.