به گزارش افکار، در مراسمی که از سوی شرکت همراه اول برگزار شد، بانک ملت به عنوان بانک برتر معرفی شد و مورد قدردانی قرار گرفت.

طبق آمار اعلام شده ازسوی شرکت همراه اول، بانک ملت ۴۰ درصد، بانک دوم ۱۶ درصد و بانک سوم ۸ درصد سهم درصد فروش الکترونیک شارژ اعتباری این شرکت را از آن خود کرده اند.