به گزارش افکار ، طرح توسعه و بهبود کیفیت فرآوردههای نفتی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند از طرحهای ویژهای است که به دلیل اهمیت، گستردگی و اثرگذاری در صنعت نفت به عنوان پروژهای از طرح مهر ماندگار به بهرهبرداری رسیده است.

هزینه کل این طرح ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که یکهزار میلیارد تومان از آن از محل منابع صندوق ذخیره ارزی، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق انرژی بانک ملت و بقیه آن از محل فروش اوراق مشارکت تأمین شده است.

عملیات اجرایی این طرح در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۸۵ شروع شد و پس از انجام سه فاز عملیاتی آماده ورود به مدار تولید و بهره‌برداری گشت.

هدف اصلی طرح توسعه و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند، ارتقای ظرفیت پالایشی پالایشگاه امام خمینی(ره) از ۱۷۰ هزار بشکه به ۲۵۰ هزار بشکه در روز است که امکان توان تولید بنزین این پالایشگاه را تا سقف روزانه ۱۲ میلیون لیتر افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، کیفیت بنزین تولیدی این پالایشگاه که ۶۷ درصد از کار اجرای این طرح از سوی یک کنسرسیوم ایرانی انجام شده، در سطح یورو۴ و یورو۵ است.

حجم کار نیروی انسانی در این پروژه بیش از یکصدمیلیون نفر ساعت بوده که در زمینی به مساحت حدود ۳۰۰ هکتار به بهره برداری رسیده است.

یکی از مهم ترین ویژگیهای این طرح، نصب بزرگ ترین رآکتور تولید بنزین در داخل کشور است که وزنی بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن دارد.