به گزارش افکار، این بانک در راستای ارتقاء سطح خدمترسانی به مشتریان، اغلب شعب را به دستگاههای صدور آنی تجارت کارت تجهیز نمودهاست.

هموطنان گرامی می‌توانند برای آگاهی از محل نزدیک‌ترین شعبه مجهز به امکانات صدور آنی کارت، به سایت اینترنتی این بانک به نشانیwww. tejaratbank. ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.