محمود بهمنی درباره تاثیر تحریمها بر اقتصاد و ذخایر ارزی کشور گفت: از نظر تجارت خارجی باید واردات کشور کاهش یابد.‏ به عبارت دیگر، اجازه ندهیم که هر کالایی وارد کشور شود.

به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در واردات کالاها به ویژه در شرایط فعلی باید به سراغ کالاهای ضروری برویم‏، تصریح کرد: به میزان کافی برای ورود کالاهای ضروری تمهیدات لازم فراهم شده است.

تحریمها به نفع ذخایر ارزی

وی با تاکید بر اینکه تحریمها به نوعی به نفع ذخایر ارزی کشور است‏، زیرا برای واردات ارز کمتری از کشور خارج می شود‏، اظهارداشت: این مشکل باعثرونق صنایع و تولیدات داخلی می‌شود و این همان تبدیل تهدیدها به فرصتها است.

بهمنی ادامه داد: به عبارت دیگر، تحریمها باعثکاهش واردات و ورود کالاهای ضروری و در نتیجه ذخیره ارز می شود که این امر نیز باعثرونق و افزایش کیفیت صنایع خواهد شد.

مصرف بنزین کاهش یابد

وی با اشاره به تحریمهای اعمال شده برای واردات بنزین، گفت: با توجه به این شرایط باید مصرف بنزین را کاهش دهیم، ‏ کاهش مصرف کالاهای وارداتی یعنی مقابله با تحریمها در زمانی که ناچار به اجرای اینگونه برنامه ها هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برای واردات کالاهای ضروری تمهیدات لازم فراهم شده است و تجار می توانند برای رفع مشکلات خود و دریافت راهنمایی‌های بانک مرکزی به ما مراجعه کنند.

هنر مقابله با تحریم

وی با بیان اینکه هنر ما این است که با تحریمها مقابله کنیم‏‌، افزود: پیش بینی های لازم در این خصوص اندیشیده شده بود و تحریمها را یک نوع فرصت تلقی می کنیم.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از بهترین سیاستهای بانک مرکزی طی سالهای اخیر را مدیریت ذخایر ارزی کشور عنوان و بیان کرد: از این طریق ذخایر ارزی کشور طی مدت کوتاهی، تنها با تغییر سبد ارزی و برنامه ریزی و بدون اینکه حرکت خاصی صورت گرفته باشد‏ دو برابر شد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به موقع برای تبدیل ذخایر ارزی وارد عمل شد‏، گفت: بانک مرکزی پیش بینی ها برای تغییر ترکیب سبد ارزی را از حدود دو سال قبل آغاز کرده بود.

تقویت پشتوانه ارزی

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: بر اساس این پیش بینی ها، لازم بود پشتوانه ارزی کشور قوی شود تا چنانچه به مشکلی برخورد کردیم قادر به حفظ کشور باشیم، در غیر این صورت اگر بخواهیم فقط به سیاستهای کوتاه مدت توجه کنیم‏ قطعا دچار زیان خواهیم شد.

بهمنی خاطرنشان کرد: ‌هر زمان که احساس شود، ارز خاصی به نفع کشور است، آن زمان نیز برای تغییر ترکیب سبد ارزی وارد عمل می شویم.