به گزارش افکار نیوز، در حالیکه بر اساس مصوبه ستاد کنترل تنظیم بازار قرار بود تا ۱۵ فروردین هیچ افزایش قیمت لبنیات وجود نداشته باشد اما یک شرکت لبنی با سوءاستفاده از عدم نظارت در ایام تعطیل قیمت محصولات خود را افزایش داده است.

ستاد کنترل تنظیم بازار در نیمه دوم سال گذشته مصوب کرد که قیمت محصولات لبنی تا ۱۵ فروردین ۹۲ هیچ افزایش قیمتی نداشته باشد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است یک شرکت لبنی معروف «د» ‌ طی چند روز گذشته قیمت محصولات لبنی خود را تا ۵۰ تومان در هر محصول افزایش داده است. قیمت انواع ماست تولیدی این شرکت ۵۰ تومان و شیر و سایر فرآورده‌ها نیز ۲۲تومان افزایش داشته است.

قیمت محصولات لبنی در سال ۹۱ با نوسانات زیادی همراه بود و به رغم اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چندین بار قیمت شیر و فرآوردههای آن را برای مصرفکننده افزایش داد اما کارخانههای لبنی هیچ وقت از این قیمتها راضی نبودند و چندین بار افزایش قیمت نیز از سوی خود کارخانههای لبنی انجام شد.