به گزارشافکارنیوز،مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در تشریح بخش مسکن در سال ۱۳۹۱ گفت: «از آخر سال ۱۳۹۰ تقریبا با حرکت هایی که در مسکن مهر، بافت فرسوده و مسکن ویژه انجام شد قیمت به یک ثباتی رسید. نیمه اول سال ۱۳۹۱ با تلاش هایی که در مسکن مهر، ویژه و بافت فرسوده انجام شد به ثبات قیمتی رسیدیم.»

خسروی اعتقاد دارد در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم های غرب یک مقدار افراد سودجو قیمت ها را افزایش دادند که از حد تورم بالا تر رفت.

بر اساس گفته های رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تلاش مسئولان در اسفند سال ۱۳۹۱ و کاهش قیمت ارز، مقداری قیمت ها پایین تر آمد.

او اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۲ با تلاش مسئولان و با پیگری ها بتوانیم به ثبات قیمت در بخش مسکن برسیم تا تورم را حد معقول داشته باشیم.