به گزارش ایسنا،بابك افقهي در گفتوگويي كوتاه ضمن تاييد نكردن توقف واردات برنج تصريح كرد: ثبت سفارش براي واردات برنج همچنان در حال انجام است و واردات برنج متوقف نشده است.

اين در حالي است كه روز گذشته سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرده بود: با توافق دو وزارتخانه جهادكشاورزي و بازرگاني در زمان برداشت برنج به مدت چهار ماه واردات اين كالا ممنوع شده است.