حميد بهبهاني با بيان اينكه هماكنون در بخش حمل و نقل هوايي كشور هيچ كمبودي وجود ندارد، اظهار داشت: افزايش روزافزون خدمات در حوزه حمل و نقل هوايي، ورود هواپيماهاي جديد غربي به ناوگان و زمينگير كردن تدريجي هواپيماهاي فرسوده، نشان از اين دارد كه تحريم ورود هواپيما و قطعات آن به كشور از سوي دولت آمريكا، كاملأ بيتاثير بوده است.

* ۱۹ فروند هواپیمای غربی به ناوگان هوایی کشور افزوده می‌شود

به گزارش فارس، وزیر راه و ترابری با بیان اینکه مقرر شده است ۱۳ فروند هواپیمای بوئینگ MD و شش فروند هواپیمای ایرباس خریداری و به کشور وارد ‌شود، توضیح داد: تاکنون پنج فروند از بوئینگ‌های مذکور وارد کشور شده است و بقیه این هواپیماها نیز به زودی به کشور وارد می‌شود.


* افزایش قیمت بلیت هواپیما خواسته شرکت‌های هواپیمایی و وزارت راه و ترابری

وزیر راه و ترابری در مورد برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایران، تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی بار‌ها درخواست افزایش قیمت بلیت را به این وزارتخانه ارائه داده‌اند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت‌های بلیت هواپیما در ایران از تمامی کشور‌های دنیا کمتر است، گفت: در حال حاضر بدون درنظر گرفتن اجرای قانون آزاد‌سازی قیمت‌ها، قیمت بلیت هواپیما در ایران بسیار پایین است؛ اما قطعاً پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و آزاد‌شدن قیمت سوخت، قیمت‌های بلیت هواپیما نیز افزایش می‌یابد.
وزير راه و ترابري خاطرنشان كرد: افزايش قيمت بليت هواپيما موجب افزايش ارائه خدمات توسط شركتهاي هواپيمايي، افزايش درآمد مالي ايرلاينها و به دنبال آن ورود هواپيماهاي نوينتر غربي به ناوگان هوايي كشور است.