به گزارشافکارنیوز، درحالی که سه ماه پایانی سال گذشته شاهد نوسانات قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور بودیم، آمارهای پیش‌فروش مسکن بیش از ۹ ماه دیگر سال بود که نظرات متفاوتی مبنی بر موازی بودن افزایش قیمت و افزایش ثبت قراردادها وجود دارد.

شاید افزایش روز افزون قیمت مسکن، کاهش توان مالی متقاضیان مسکن و ترس از گران‌تر شدن ملک در سال جدید از دلایل افزایش تعداد پیش‌فروش‌ها بوده است اما در مقایسه آمار پیش فروش‌ مسکن کشور بیشترین تمایل به پیش‌خرید مسکن در دو ماه بهمن و اسفندماه بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک، تعداد پیش‌فروش‌های سال گذشته نشان از افزایش تعداد قراردادها در نیمه دوم سال دارد و در نیمه اول سال که قیمت مسکن از ثبات بیشتری برخوردار بود تعداد قراردادهای پیش‌فروش نیز کمتر بوده است.

بیش از ۹۰ هزار قرارداد پیشفروش مسکن در سال گذشته منعقد شد که به ترتیب بهمن، اسفند و دی ماه بیشترین تعداد ثبت قرارداد پیشفروش را به خود اختصاص دادهاند.