به گزارش افکارنیوز، خیرالله خادمی درباره تبدیل راه‌های اصلی به بزرگراه، اظهار داشت: طبق هدف‌گذاری‌ها مقرر بود تا پایان سال گذشته با توجه به منابع اعتباری اختصاص یافته حدود ۲۰۰۰ کیلومتر بزرگراه ساخته شود اما با توجه به محدودیت‌های اعتباری اختصاصی، ‌حدود ۱۲۰۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان سال تکمیل شد.

وی تصریح کرد: در کل کشور حدود ۹۴۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در حال احداثاست که توسط شرکت ساخت پیگیری می‌شود.

خادمی ادامه داد: از این ۹۴۰۰ کیلومتر مسیر در حال احداث، ۵۴۰۰ کیلومتر بزرگراه است و ۴۰۰۰ کیلومتر آن نیز راه اصلی است که به عنوان محورهای جدید در حال احداثاست.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها و بزرگراه‌های شرکت ساخت اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون در حال ساخت ۵۴۰۰ کیلومتر بزرگراه است.

* اتصال بزرگراهی بندرعباس به مشهد با تکمیل حلقه‌های مفقوده در کرمان و یزد


وی درباره توسعه مسیر‌های بزرگراهی و ترانزیتی اظهار داشت: در حال احداثبزرگراهی از سمت یزد به سمت دهوک، راور و کرمان هستیم که قسمت مرکزی کشور را به کریدور شرق متصل می‌کند.

معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌های شرکت ساخت گفت: این پروژه بزرگراهی یزد و کرمان را طی می‌کند و در راور و دهوک به هم وصل می‌شود، سپس به طبس، بجستان و تربت حیدریه متصل می‌شود.

خادمی با بیان اینکه این محور عملاً بندرعباس را به مشهد مقدس متصل می‌کند، اظهار داشت: این مسیر در واقعی بزرگراه بندرعباس یزد کرمان مشهد است که بخش زیادی از آن در قالب بزرگراه و بخشی به صورت بهسازی راه اصلی در حال انجام است.

* تکمیل باند دوم محور بندرعباس - باغات - سیرجان - انار - یزد

معاون ساخت و توسعه راه‌ها و بزرگراه‌های شرکت ساخت درباره اتمام و بهسازی و احداثباند دوم محور بندرعباس - باغات - سیرجان - انار - یزد گفت: سالانه ۱۰۰ کیلومتر از این مسیر احداثو به بزرگراه تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم کل محور و در واقع از تهران تا بندرعباس که حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد، تکمیل شده و به صورت آزادراه و بزرگراه داشته باشیم.

معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت یادآور شد: برای تکمیل مسیر از انار تا سیرجان و بندرعباس ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.