ايران در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۹ هفتمين تامين كننده نفت خام وارداتي اتحاديه اروپا بود و طي اين مدت ۸.۱۱ ميليارد يورو نفت خام به ۲۷ كشور اروپايي صادر كرده بود.

به گزارش فارس، بر اساس آخرین گزارش یورواستات ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۱.۴۴ میلیارد یورو نفت خام به اتحادیه اروپا صادر کرده است و به جایگاه پنجم در میان تامین کنندگان بزرگ نفت خام مورد نیاز این اتحادیه ارتقاء یافته است.

در حالی صادرات نفت ایران به اروپا در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است که این سال نخستین سال اجرای تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران است.

اگرچه فروش نفت ایران بر اساس این تحریم ها منع نشده است اما آمریکا امیدوار بود با وضع محدودیت های مالی مشکلاتی را در زمینه صادرات نفت ایران به اروپا پدید بیاورد که افزایش صادرات ایران در سال ۲۰۱۰ ناکامی آمریکا را در این زمینه نشان می دهد.

بر اساس گزارش فارس آمارهای یورواستات نشان می دهد علاوه بر افزایش ارزش صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا و ارتقاء ۲ پله ای ایران در میان صادرکنندگان نفت به این اتحادیه سهم ایران در تامین نفت مورد نیاز اروپا طی سال ۲۰۱۰ نیز افزایش داشته است.

ایران در سال ۲۰۰۹ حدود ۴.۸ درصد نفت مورد نیاز اتحادیه اروپا را تامین کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

کل واردات نفت خام اتحادیه اروپا از ۱۶۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۹ به ۲۲۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ رسیده است.

روسیه با صادرات ۷۴.۳۵ میلیارد یورو بزرگترین صادرکننده نفت خام به این منطقه در سال۲۰۱۰ شناخته شده است. نروژ، ‌لیبی و قزاقستان نیز قبل از ایران در رده های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.

بر اساس اين گزارش ۱۰ صادركننده بزرگ نفت به اروپا در سال ۲۰۱۰ عبارتند از: روسيه با ۷۴.۳۵ ميليارد يورو، نروژ با ۳۳.۴۵ ميليارد يورو، ليبي با ۲۲.۳ ميليارد يورو، قزاقستان با ۱۲.۵۲ ميليارد يورو، ايران با ۱۱.۴۴ ميليارد يورو،نيجريه با ۱۰.۲۳ ميليارد يورو، عربستان با ۱۰.۱۱ ميليارد يورو، آذربايجان با ۹.۴۶ ميليارد يورو، عراق با ۶.۳۶ ميليارد يورو و الجزاير با ۴.۹۴ ميليارد يورو.