به گزارش افکارنیوز، رضا الماسی با اعلام این که سال گذشته بیش از ١٧٧ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خطوط لوله به نقاط مختلف کشور منتقل شد گفت: سال گذشته با وجود کاهش ۶١ درصدی میزان واردات گاز و ثابت بودن صادرات، تامین گاز کشور بدون مشکل و به صورت پایدار انجام شد.

وی حجم گاز وارداتی در سال پیش را ۴, ٧ میلیارد مترمکعب و میزان صادرات را ٩. ٣ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: این در حالیست که واردات گاز در سال ۹۰ حدود ١٢ میلیارد مترمکعب بوده که این موضوع نشان می دهد با وجود کاهش قابل توجه حجم واردات، خللی در تامین گاز کشور به خصوص در پیک زمستان ایجاد نشده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز تصریح کرد: در سال گذشته نزدیک به ٥, ٨ میلیارد مترمکعب گاز ترش فازهای ۶، ٧ و ٨ پارس جنوبی به منظور شیرین سازی به پالایشگاه های فجرجم و بیدبلند منتقل شده است.

وی حجم گاز ارسالی برای تزریق در میدان نفتی آغاجاری را بیش از ۶, ١ میلیارد مترمکعب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز همچنین اتصال کریدور جنوب به شمال کشور با بهره برداری از خط سوم سراسری و تاسیسات تقویت فشار رشت را یکی از دستاوردهای مهم صنعت گاز کشور در سال گذشته دانست و گفت: بهره برداری از این طرح، امکان انتقال گاز از عسلویه به سواحل دریای خزر در شمال کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین و سمنان گفت: بهره برداری از این تاسیسات که در زمره طرح های مهرماندگارهستند، سهم مهمی در مدیریت کاهش واردات ایفا کرده است.

الماسی همچنین گفت: در سال گذشته از ٢٣ توربو کمپرسور موجود در شبکه انتقال گاز کشور، ٧٨ مورد تعمیر شد و برای امسال نیز تعمیر ٨٥ توربوکمپرسور با اعتبار ١٥ میلیارد تومان برنامه ریزی شده است.

وی تعمیرات خطوط لوله را بخش دیگری از برنامه امسال شرکت انتقال گاز خواند و گفت: برای این مهم نیز ٣ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.