به گزارشافکارنیوز، جمشید پژویان، تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز به متقاضیان تا ۲۰ فروردین مهلت داده بودند تا نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند اما با توجه به اتمام این زمان و بلاتکلیف ماندن برخی از متقاضیان از شرکت‌های خودروساز درخواست کردیم این مهلت را تا پایان فروردین که دستورالعمل قطعی تدوین شود تمدید کنند تا مردم بلاتکلیف نشوند.

وی درباره پاسخ خودروسازان به این درخواست نیز گفت: قرار شد نمایندگان شرکتهای خودروساز با بخش فروش خود مذاکره کنند و در صورت توافق این مهلت تا آخر فروردین ماه تمدید شود.