از حدود یک ماه قبل و به دستور بانک مرکزی، حساب های این تعاونی که فاقد مجوز لازم بوده مسدود شده است.

علت این مسدودی ناتوانی این تعاونی در پرداخت سپرده ها، وام ها و بدهی های آن بوده است.
شرکت تعاونی بهمن ایثار درسال ۱۳۷۹ از وزارت تعاون دولت خاتمی مجوز گرفت تا در محدوده استان گلستان به امور مربوط به تعاونی ها بپردازد اما بدون اخذ مجوز لازم، وارد فعالیت های پولی و مالی در استان شد.

به گزارش صراط نیوز، مدیران این شرکت در سال ۱۳۸۶ بدون آنکه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کنند اقدام به گسترش شعب خود در استان های دیگر کردند به گونه ای که ظرف مدت سه سال تعداد شعب خود را در سراسر کشور به بیش از ۱۶۰ شعبه و با سرمایه ۴۲۰۰ میلیارد ریال رساندند.

بر اساس این گزارش، تنها در استان قم بیش از ۷۰ هزار سپرده گذار و مشتری را جذب خود کردند که اگر میانگین ۴ نفر را برای هر سپرده گذار در نظر بگیریم تنها در این استان ۲۸۰ هزار نفر را درگیر خود کرده است.

اگرچه به دستور دولت و بانک مرکزی قرار شده است تعاونی اعتباری مولی الموحدین امور بانکی مربوط به این تعاونی را در دریافت اقساط وام ها متکفل شود، اما تاکنون اقدام موثری در جهت رفع اضطراب و تشویش سپرده گذاران که عمدتا از اقشار روستایی و مستضعف جامعه هستند، انجام نگرفته است.
اما یک سوال بی پاسخ در این میان وجود دارد که به راستی با کدام مجوز و نظارتی تعاونی بهمن ایثار توانسته است اقدام به تاسیس ۱۶۰ شعبه در سراسر کشور و دریافت ۴۲۰۰ میلیارد پول از مردم نماید؟