بهمن حاجعلی از ارایه پیشنهاد بودجهای وزارت بازرگانی برای کالاهای کالابرگی در بودجه سال ۹۰ کل کشور خبرداد و گفت: پیشنهادات وزارت بازرگانی برای تامین اعتبار توزیع کالا در قالب سیستم کالابرگی در بودجه سال ۹۰ به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تقدیم شده است.

به گزارش مهر، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: رقمی که در بودجه برای این موضوع پیشنهاد شده است که همانند بودجه سال ۸۹ کالاهای کالابرگی است؛ بر این اساس، هر میزان اعتباری که در مجلس مصوب شود، این قدرت را به وزارت بازرگانی می‌دهد که کالای کالابرگی میان مردم توزیع کند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت بازرگانی این است که برای بیشتر کردن تعداد و دفعات توزیع کالا در قالب سیستم کالابرگی، این کالاها با قیمت تعادلی در اختیار مصرف‌کنندگان و مردم قرار گیرد.

به گفته حاجعلی، تعداد کالابرگهای باقیمانده از مرحله سیزدهم زیاد است و این کالابرگها کماکان دارای اعتبار هستند، بنابراین مردم باید در حفظ و نگهداری این کالابرگها کوشا باشند؛ چراکه تنها ۵۰ درصد از کالابرگهای مرحله سیزدهم توزیع شده است و ۵۰ درصد دیگر باقیمانده است که با تامین اعتبار، کالای کالابرگی میان مردم توزیع میشود.