خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در بهمن ماه ۱۳۸۹ نشان می دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۸ معادل ۶/۱۱ درصد است.

به گزارش مهر، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال ۱۰.۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹.۹ درصد و در خردادماه ۹.۴ درصد، در تیرماه ۹.۱ درصد، در مردادماه ۸.۸ درصد، در شهریورماه ۹.۹ درصد، در مهر ماه ۹.۲ درصد، شهریورماه ۸.۹ درصد، در مهرماه ۹.۲ درصد، آبان ماه امسال ۹.۷ درصد، آذرماه ۱۰.۱ درصد و دی ماه ۱۰.۸ درصد گزارش شده است.

بررسی وضعیت نرخ تورم در ۷۳ سال گذشته نشان میدهد که ایران در این سالها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. نرخ تورم تاریخی ۴۹.۴ درصدی سال ۷۴ که در پی شکست طرح تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد، همچنان در سکوی اول از لحاظ بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد.