سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان با اشاره به مشكلات بخش بهداشت و درمان كشورمان در امر بدهي ها و اعتبارات گفت: با تخصيص مازاد هدفمندي يارانه ها به اعتبارات سرانه هاي بهداشت و درمان مشكلات اين بخش مرتفع خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن تامینی نماینده مردم رشت گفت: باید بیش از پیش به پزشک خانواده و نظام ارجاع و موضوعاتی مانند فعالیت پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی تعیین تکلیف شود تا موانع بودجه بهداشت و درمان در سال ۹۰ برطرف شود.

وي تاكيد كرد: قطعا با تخصيص مازاد هدفمندي يارانه ها به اعتبارات سرانه هاي بهداشت و درمان مشكلات اين بخش مرتفع خواهد شد.