وزير جهاد كشاورزي ادعاي برخي رسانهها مبني بر توزيع تخممرغ آلوده به ويروس آنفلوآنزاي مرغي را بشدت تكذيب كرد و گفت: مطالب گفته شده در اين رابطه جز شايعه چيزي نبوده و اين موضوع صحت ندارد.

به گزارش ایرنا، طی هفته اخیر برخی رسانه‌ها مدعی شدند که تخم‌مرغ‌های آلوده به ویروس آنفلوآنزای مرغی در بازار توزیع شده است.

دليل آلودگي اين تخممرغ ها نيز از سوي اين رسانهها شرايط بد ناشي از هزينه بالاي نگهداري مرغ ها در مرغداريها عنوان شده بود كه وزير جهاد كشاورزي با قاطعيت تاكيد كرد كه اين موضوع كذب است.