سایت الف از قصد دولت برای استرداد لایحه بودجه سال ۹۰ از مجلس شورای اسلامی به علت انجام اصلاحاتی بر روی برخی از مواد آن خبر داد:

دولت با هدف کسب اختیارات فراقانونی از مجلس، تصمیم به استرداد لایحه بودجه گرفته است.

هیات دولت، پس از اصلاحاتی که در کمیسیون برنامه بودجه بر لایحه بودجه صورت گرفت، تصمیم گرفته است لایحه را از مجلس پس بگیرد.

مطابق نظر هیات دولت، درصورتیکه عزیزی معاون برنامه ریزی دولت نتواند نظر دولت را تامین کند، لایحه بودجه از مجلس استرداد می شود.

از جمله مورادی که در کمیسیون اصلاح شده است، تقاضای دولت برای برداشت ۱۲ هزار میلیارد تومان(۱۱.۴ میلیارد دلار) از حساب ذخیره ارزی است که مورد مخالفت کمسیون قرار گرفته است.

نظر کمسیون این است که این تقاضا مغایر ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه است. مطابق این ماده هرگونه ایجاد تعهد جدید از حساب ذخیره ارزی ممنوع است.

از این رقم، ۷۸۰ میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس تعهد شده است که این تعهد قدیمی است و ماده ۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه برای این کار مجوز داده است. اما مابقی درخواست دولت مغایر قانون است و به همین دلیل این بخش اصلاح شده و کمسیون رای به اجرای برنامه پنجم داده است.

مورد دیگری که کمسیون اصلاح کرده است، مربوط به آوردن احکام در ذیل ردیف ها و جداول است. احکام دخل و خرج دولت باید در قالب ماده واحده گنجانده شود تا در مجلس بررسی و تصویب شود.

در سالهای اخیر مجلس بدلیل کمبود وقت فرصت بررسی جداول و ردیف های بودجه را نداشته است و جداول بصورت کلی تصویب می شده است.

در لایحه بودجه سال ۹۰، دولت بخشی از این احکام را در ذیل جداول و ردیف آورده که بدلیل عدم بررسی بند بند این احکام، کمسیون با تصویب آن بدین شکل مخالفت کرده و تصویب آنرا مغایر اصل ۵۲ و ۵۵ دانسته است.

دولت تصمیم دارد بدون اینکه قانون اساسی و برنامه اجرا شود از مجلس اختیارات بگیرد و به همین دلیل با هدف اعمال فشار به کمسیون برنامه و بودجه، تصمیم به استرداد لایحه گرفته است.

در همین رابطه نائب رئیس اول مجلس حجت الاسلام ابوترابی درحال رایزنی با مسئولین دولتی است تا این درخواست راعلنی و رسمی نکند و با مذاکرده اختلاف پیش آمده رفع شود.

قابل ذکر است طبق قانون آئین نامه داخلی مجلس اگر در این مرحله دولت نامه استرداد بفرستد، مجلس باید لایحه را بدون بحثبه دولت برگرداند و رئیس مجلس موظف است این موضوع را به اطلاع صحن علنی مجلس برساند و مطابق آئین نامه اختیار ادامه بررسی لایحه را ندارد.

رهبر انقلاب در تابستان امسال در ملاقات با رئیس جمهور و رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان و معاونین رئیس جمهور تاكید كردند نمایندگی از شئون ولایت است و اگر موضوعی برای نمایندگان روشن نباشد حق ورود و تصویب آنرا ندارند.