رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تحول نظام مالیاتی را ضروری دانست و گفت: طرح تحول در ۵ محور مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیات، طرح جامع مالیاتی، ایجاد زیرساخت ها و اصلاح ساختار نیروی انسانی در حال تکمیل است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی عسکری با بیان اینکه بخش عمده طرح تحول نظام مالیاتی در حال اجراست، همکاری مجامع علمی و دانشگاهی را در مراحل مختلف طرح تحول نظام مالیاتی به ویژه در زمینه بازنگری و ارتقا و اصلاح قانون مالیات خواستار شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، ایجاد ارتباط بین منابع متعدد مالیاتی و نیز هماهنگی با سازمان ها و نهادهای مرتبط را از جمله مزیت های طرح جامع مالیاتی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: تا ۳ سال آینده این طرح به طور کامل اجرا شود.

وی در خصوص اصلاح ساختار نیروی انسانی گفت: مراحل شناسایی و ثبت نام، تشخیص، وصول، اجرا و نیز دادرسی مالیاتی هر کدام بصورت یک فرایند و در قالب یک خط تولید به اجرا در می آید.

عسکری افزود: شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار کند و سرعت دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه را در بخش مالیاتی افزایش دهد.
وی گفت: همگرایی مالیات های اسلامی و مالیات های موجود و متعارف به تلاش مشترک نیاز دارد.