هر بشکه نفت خام سبک شیرین پایه امریکا برای تحویل در ماه اوریل ، چهل و چهار سنت افزایش یافت و بشکه ای یکصد و چهار دلار و هشتاد و دو سنت معامله شد .

بهای نفت خام برنت دریای شمال نیز افزایش یافت و هر بشکه برای تحویل در ماه اوریل با پنجاه و شش سنت افزایش، بشکه ای یکصد و شانزده دلار و پنجاه سنت داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایی لینگ تحلیلگر امور نفتی در بخش سرمایه گذاری از موسسه فیلیپ فیوچرز سنگاپور به این خبرگزاری گفت نگرانی از گسترش اشوب و ناارامیها از لیبی به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه، موجب سیر صعوی قیمتهای نفت در بازارهای جهانی شده است و این روند افزایش بیشتر جنبه روانی دارد.

وی میزان عرضه نفت از سوی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت / اوپک / را کافی توصیف کرد و افزود نیازی نیست تا اوپک تا قبل از موعد مقرر یعنی نشست ماه ژوئن، جلسه فوق العاده برگزار کند.

بهای نفت پیشتر در پی نگرانی از پیامدهای ناشی از خشونتها پس از سرنگونی رژیمهای مصر و تونس بر روند عرضه نفت در بازارهای جهانی از مرز صد دلار در هر بشکه فراتر رفته بود.

دیروز در لیبی یک رشته از تاسیسات نفتی در راس لانوف از سوی جنگنده های رژیم معمر قذافی بمباران شد.

مقامات نفتی لیبی اذعان کرده اند تولید نفت این کشور تا بیش از یک سوم کاهش یافته است .