تعدادی از سرمایه گذاران اسپانیایی در گفتگو با مهر نسبت به سرمایه گذاری در ایران اظهار تمایل کرده و عنوان کردند که ایران دارای پتانسیلهای بسیاری برای سرمایه گذاری است.

به گزارش مهر، سرمایه گذاران اسپانیایی ضمن اعلام اینکه نتایج مذاکرات انجام شده با نمایندگان بخش خصوصی ایران و سرمایه پذیران ایرانی مثبت بوده است، مطرح کردند که به زودی برای ادامه مذاکرات به ایران سفر خواهند کرد.

آنان عنوان کردند که ایران دارای زمینه های بسیاری از جمله نفت، گاز، بانکی، راه، راه آهن، گردشگری و غیره برای سرمایه گذاری است.

این سرمایه گذاران افزودند که به زودی بر اساس دعوت مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به کشورمان سفر خواهند کرد تا از نزدیک با طرحها و پروژه های ایران آشنا شود.