به گزارش افکارنیوز، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در سال ۱۳۹۱ ارزش واردات خودروهای سواری به کشور نیز با افزایش ۳۰.۵۹ درصدی به یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار رسید. همچنین وزن خودروهای سواری با افزایش ۱۲.۷۳ درصدی به ۷۲ هزار تن رسید.

خودروی سواری از نظر ارزشی سهمی ۱.۳۴ درصدی در کل واردات کشور در سال گذشته داشته است. این سهم در سال ۱۳۹۱ معادل ۲.۰۳ درصد بود.

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال گذشته معادل ۲۴ هزار و ۴۴۱ دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش ۱۷.۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

امارات اصلی‌ترین مبداء واردات خودروی کشور در سال گذشته بود به طوری در سال ۱۳۹۱ سهم امارات از واردات خودروی ایران از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۵۷.۷۳ و ۶۵ درصد رسید.

کرهجنوبی و کویت نیز به ترتیب از نظر تعدادی ۲۷.۲۲ و ۴.۱۲ درصد از واردات خودروی ایران را به خود اختصاص دادند. سایر کشورها نیز سهمی معادل ۱۰.۹۳ درصد در واردات خودروی ایران داشتند.