به گزارش افکارنیوز، رئیس شورای رقابت در خصوص نشست روز گذشته خود با اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای با اعضای انجمن قطعه‌سازان در کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت برگزار شد که جلسه‌ای بسیار دوستانه بود.

وی ادامه داد: این جلسه به درخواست کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت برگزار شد و محور‌های بحثنیز قیمت خودرو، دلایل جهش اقیمت‌ها و تداوم دریافت اطلاعات بود تا شورای رقابت بتواند براساس آنها هر چه سریعتر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را استخراج کند

پژویان با تاکید بر اینکه این نشست، جلسه شورای رقابت نبود، ادامه داد: در این جلسه از قطعه سازان یکسری اطلاعات دریافت کردیم و قرار است سایر اطلاعات مورد نیاز را نیز برای ما بفرستند.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که فکر میکنید تدوین دستورالعمل جدید قیمتگذاری کی به پایان برسد، گفت: من امیدوارم تا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت دستورالعمل آماده شود.