دبیر ستاد هدفمندی یارانهها از اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار هر شش ماه یکبار خبر داد و گفت: یارانه نقدی خانوارهایی که تازه صاحب فرزند شدهاند در دوره سوم پرداخت یارانه نقدی اعمال میشود.

محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به‌این پرسش که خانوارهایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند، چگونه باید اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کنند؟ گفت: براساس برنامه‌ریزی دولت، هر شش ماه یکبار اطلاعات اقتصادی خانوار اصلاح می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس، خانوارهایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند یا افرادی در‌این مدت فوت کرده‌اند، در دوره جدید - هر شش ماه یکبار - خود به خود اطلاعات آنان از طریق سازمان ثبت اسناد و مرکز آمار به وزارت راه و تامین اجتماعی اعلام می‌شود.

فرزین اعلام کرد: یارانه نقدی خانوارهایی که تازه صاحب فرزند شده اند، در مرحله سوم پرداخت یارانه اعمال خواهد شد، ضمن‌ اینکه اگر فردی از خانواده‌ای در‌این مدت فوت کرده است، یارانه نقدی آن فرد نیز خود به خود حذف می‌شود.

تکذیب حذف یارانه شیر

دبیر ستاد هدفمندی یارانهها درباره برخی شایعات مبنی بر احتمال حذف یارانه شیر اظهارداشت: این ستاد تاکنون مصوبهای مبنی بر حذف یارانه شیر و یا نقدی شدن این نوع یارانه نداشته است. برهمین اساس، روش کنونی توزیع شیر ادامه خواهد داشت.