به گزارش افکار، رمضان شرقی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع میباشد و از سال ۱۳۶۸ همکاری خود را با گروه خودروسازی سایپا آغاز و سوابقی چون مدیر فروش سایپا ، مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ، عضو هیئت مدیره شرکت سایپا یدک ، عضو هیئت مدیره خدمات بیمه ای رایان سایپا ، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا و رئیس هیئت مدیره سایپا کاشان را در کارنامه کاری خود دارد .

وی پیش از این عضو موظف و رئیس هیئت مدیره سایپا کاشان بوده است.

شایان ذکر است پیش از این بهرام زبرجد مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا را بر عهده داشت .