به گزارش افکار، باجه ارزی این بانک در سالن ترانزیت فرودگاه امام خمینی(ره) در ایام نوروز سال جاری، در دو شیفت کاری ۱۲ ساعته و به صورت شبانه روزی به ارائه ارز مسافرتی به مسافران اقدام و رضایت حداکثری مسافران را جلب کرد.

بر اساس این گزارش، کارکنان باجه ارزی بانک ملت در فرودگاه امام، از روز ۲۶ اسفندماه سال ۹۱ تا ۱۶ فروردین ماه سال ۹۲ معادل دو هزار و ۱۴۸ نفر ساعت، به مسافران خدمات ارائه کردند.

بر این اساس، باجه مذکور در این روزها ارز مسافرتی حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ نفر از مسافران عازم خارج از کشوررا تامین و حدود ۱۴ میلیون و ۲۴۷ هزار دلار به آنان ارز پرداخت کرد.

در همین حال، محمود اخلاقی مدیر امور ناحیه یک بانک ملت در بازدید از باجه مذکور، از نحوه خدمات دهی آن به مسافران اظهار رضایت کرد.

این گزارش حاکی است، باجه بانک ملت در فرودگاه امام خمینی(ره) تحت نظارت شعبه بازار مبل - مدیریت شعب منطقه سه تهران - فعالیت می کند.