به گزارش افکارنیوز، بورس کالای ایران قیمت محصولات معامله شده در شرکت بورس کالای ایران در ۲۸ فروردین ۹۲ از سوی شرکت بورس کالای ایران اعلام شد.

قیمت محصولات معامله شده در شرکت بورس کالای ایران

قیر ۶۰۷۰ - صادراتی تحویل: ۲۸/۰۲ ۱۵,۳۴۳ ریال

گوگرد کلوخه تحویل: ۰۲/۰۲ ۳,۲۵۴ ریال

سولفور مولیبدن تحویل: ۰۲/۰۲ ۲۱۸,۵۸۴ ریال

ذرت دانه ای تحویل: ۰۴/۰۲ ۷,۴۰۰ ریال

قیر ۶۰۷۰ - صادراتی تحویل: ۰۷/۰۲ ۱۴,۶۰۰ ریال

قیر ۶۰۷۰ - صادراتی تحویل: ۲۸/۰۲ ۱۵,۴۶۶ ریال

قیر MC۲۵۰ تحویل: ۰۷/۰۲ ۱۷,۸۲۵ ریال

سولفور مولیبدن تحویل: ۰۲/۰۲ ۲۱۹,۲۰۸ ریال

سبد میلگرد ۲۸تا۱۴ - A۳ تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۷,۸۵۰ ریال

قیر ۶۰۷۰ تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۳,۸۱۲ ریال

قیر ۶۰۷۰ تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۳,۸۱۲ ریال

گوگرد گرانوله تحویل: ۰۵/۰۲ ۳,۴۲۸ ریال

وکیوم باتوم تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۰,۹۱۸ ریال

میلگرد ۳۲تا۲۲ - A۳ تحویل: ۲۸/۰۴ ۱۷,۰۵۰ ریال

شمش ۱۰۰۰P - ۹۹.۷ تحویل: ۰۳/۰۲ ۶۶,۳۳۰ ریال

قیر ۸۵۱۰۰ تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۳,۱۵۴ ریال

قیر ۶۰۷۰ تحویل: ۰۷/۰۲ ۱۳,۱۵۴ ریال

قیر ۸۵۱۰۰ - صادراتی تحویل: ۰۷/۰۲ ۱۴,۶۷۷ ریال

شمش ۱۰۰۰P - ۹۹.۷ تحویل: ۰۳/۰۲ ۶۶,۳۳۰ ریال

اسلاک واکس سنگین ویژه ۱۷% تحویل: ۰۷/۰۲ ۲۵,۶۴۸ ریال

تیرآهن ۱۶ تحویل: ۳۱/۰۳ ۱۸,۰۰۰ ریال

شمش بلوم(۱۵۰*۱۵۰) ۵SP تحویل: ۳۱/۰۲ ۱۵,۷۰۰ ریال

قیر ۶۰۷۰ تحویل ۰۲/۰۲ ۱۳,۱۵۴ ریال

قیر ۸۵۱۰۰ - صادراتی تحویل: ۲۸/۰۲ ۱۵,۴۶۶ ریال

قیر MC۲۵۰ تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۷,۶۲۰ ریال

قیر MC۲۵۰ تحویل: ۰۲/۰۲ ۱۷,۶۲۰ ریال اعلام شد.