به گزارش افکارنیوز، یک فعال کارگری در استان تهران اعلام کرد: برخی تولید کنند گان لوازم خانگی داخلی به علت نبود مواد اولیه تولید، با افزودن بر زمان تعطیلات نوروزی، عملا کار در واحد‌های تولیدی خود را تعطیل کرده‌اند.

اسماعیل حق پرستی نسبت به افزایش مشکلات واحد‌های تولید کننده لوازم خانگی هشدار داد و به ایلنا، گفت: هم اکنون تعداد زیادی از کارگران این واحد‌های تولیدی، بعد از سپری کردن تعطیلات نوروزی به دلیل آنچه که از سوی کارفرما، فراهم نشدن مواد اولیه تولیدعنوان شده است نتوانسته‌اند بر سر کار خود حاضر شوند.

او با بیان اینکه اکثر واحد‌های معتبر تولید کننده لوازم خانگی داخلی با مشکل تهیه مواد اولیه تولید مواجه‌اند، افزود: به دنبال تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ مواد اولیه، تعدادی از کارخانجات تولید لوازم خانگی تعطیل و مابقی با مشکل تهیه مواد اولیه تولید مواجه شده‌اند.

دبیر خانه کارگر تهران بر کاهش بروکراسی(کاغذبازی) اداری برای تسهیل واردات مواد اولیه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر با وجود گران شدن قیمت این محصولات، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش تولید لوازم خانگی فراهم نشده است.

او در خاتمه با بیان اینکه امنیت شغلی بسیاری از نیرویهای فعال در واحدهای تولیدی تهدید شده است، افزود: با آنکه هنوز اخراجی صورت نگرفته و کارگری در این واحدها بیکار نشده است اما تعداد زیادی از کارگران فعال در کارخانهها تولید کننده لوازم خانگی که بعد از تعطیلات ایام نوروز هنوز نتوانسته اند بر سر کار خود حاضر شوند، نگران امنیت شغلی خود هستند.