مرتضي سلطاني - نايب رييس خانه صنعت و معدن تهران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: با هدفمندسازي يارانهها و واقعي شدن قيمت انرژي، نرخ بهره تسهيلات بانكي نيز بايد واقعي شود.

وی با بیان این‌که در حال حاضر در کشورهایی همچون ژاپن بهره تسهیلات در بخش تولید به صفر رسیده است، خاطرنشان کرد: به اعتقاد کارشناسان یکی از علل اصلی رشد صنعتی ژاپن در چند دهه اخیر، عملکرد مناسب سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به این بخش بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین برای کمک به رشد کمی و کیفی واحدهای صنعتی داخلی، سیستم بانکی باید اصلاح شده و نرخ بهره در بخش تولید به صفر برسد. در آن صورت قیمت تمام شده محصولات داخلی کاهش یافته و قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد.

نايب رييس خانه صنعت و معدن تهران افزود: البته در ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد بايد دقت شود تا افرادي به بهانه توليد و ايجاد اشتغال، از تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده براي بخش توليد سوءاستفاده نكنند.