اگر امروز شنبه سری به دستگاههای خودپرداز بانکها زده باشید، حتما این خبر را تائید میکنید که شبکه شتاب بانکی با اختلال مواجه شده است. در مراجعه خبرنگار مهر به یکی از شعب بانکی نیز این موضوع تائید شد.

به گزارش مهر، علاوه بر این، در پی افزایش مراجعه مردم به دستگاه‌های خودپرداز، این دستگاه‌ها نیز امروز با اختلال و قطعی موقت مواجه شده‌اند و باز هم این پیام بر روی صفحه آنها به نمایش درمی‌آید: " درحال حاضر این دستگاه آماده ارائه خدمات نیست. "
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد بانکها در ایام نوروز گفته است: تمهیدات لازم برای ایام تعطیلات پیش بینی شده و بانکها حتما به صورت کشیک خواهند بود و خودپردازها به صورت شبانه روز و با پشتیبانی لازم آماده دریافت و پرداخت وجوه مورد نیاز مردم خواهد بود.