به گزارشافکارنیوز،هر اونس طلای جهانی با هشت دلار و سی سه سنت کاهش، معادل هزار و سیصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت خرید و فروش شد.

بر اساس این گزارش، هر اونس نقره نیز با بیست و چهار سنت کاهش به قیمت بیست و سه دلار و نه سنت رسید.

این در حالی است که هر اونس پلاتین، هشت دلار و پنجاه سنت کاهش یافت و معادل هزار و چهارصد و چهارده دلار و هشتاد و پنج سنت در هر اونس خرید و فروش شد.