به گزارش افکارنیوز، لایه نفتی پارس جنوبی در میدان پارس جنوبی قرار گرفته که با قطر مشترک است بنابراین با تکمیل شدن چاه ها و رسیدن شرکت ملی نفت ایران به نفت در این لایه ها موجب شد تا مشعل روشن شود.