موسی الرضا ثروتی با اعلام این خبر اظهار داشت محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس کمیسیون تلفیق در جلسه غیرعلنی امروز گزارشی از چگونگی بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون ارائه کرد و همچنین از ارائه طرح دوفوریتی برای هزینهکرد پانزده هزار میلیارد تومان از سوی دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ خبر داد.

وی گفت: آقای ابوترابی اعلام کرد از آنجا که کار بررسی بودجه نود در کمیسیون تلفیق نهایی نخواهد شد بهتر است با تصویب این طرح دوفوریتی به دولت اجازه داده شود تا در هزینه بودجه جاری در دو ماه اول سال به مشکل بر نخورد.

به گزارش خبرنگار مهر طبق این طرح دوفوریتی به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ۸۹ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ که از منابع عمومی و اختصاصی وصل می‌کند در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه ۸۹ با مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پرداخت نماید.

هم‌چنین طبق این طرح دوفوریتی دولت موظف می‌شود در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل ماه‌های پایانی سال ۸۹ عمل کند.

این طرح دوفوریتی تصریح دارد که وزارت اقتصاد(خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان سال ۹۰ تسویه کند.

طبق تبصره این طرح دوفوریتی بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور متناسب با زمان مورد اشاره قابل اجرا است.