به گزارش افکارنیوز، تمام کسانی که پس از خرید موبایل اپل خواهان نصب نرم افزارهای مربوطه می شوند پس از نگاهی به برنامه های نصب شده درمی یابند که؛ کتاب " کلمات مکنونه " بهاییان هم به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی موبایل های آنها نصب شده است.

هر روزه دهها و بلکه صدها مورد از این نصب های عمدتا ناآگاهانه صورت می گیردو متاسفانه نمی توان خوشبین بود و دست های پشت توزیع حسابشده این کتب انحرافی آنهم در پایتخت جمهوری اسلامی را ندید.