ناوگان هفتم آمریکا که برای کمک به زلزله زدگان ژاپن عازم این مناطق شده بود به سبب تشعشعات هسته ای سواحل ژاپن را ترک کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: به سبب تشعشعات هسته ای نیروگاه هسته ای ژاپن، کشتیهای جنگی و هواپیماهای آمریکایی که برای کمک به زلزله زدگان ژاپنی به این کشور عزام شده بودند از سواحل ژاپن در اقیانوس آرام خارج شده اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوگان هفتم آمریکا در بیانیه ای خروج کشتی های جنگی و هواپیماهای آمریکایی از ژاپن را اقدامی پیشگیرانه توصیف کرد.