به گزارش افکارنیوز:رئيس كميته تحقيق و تفحص از بانكها در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با تابناك يكي از اين روشها را گرفتن وام از برخي بانكهاي دولتي و خصوصي عنوان كرد و يادآور شد: با توجه به نحوه دريافت منابع اوليه تأسيس بانك به اين روش اين بانكها در آينده نزديك دچار مشكل شده و شاهد بيثباتي در نظام بانكداري كشور خواهيم بود.

پیمان فروزش خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که با بهره از منابع بانک‌های دولتی و خصوصی تاسیس می‌شوند، با کارهای غیرمتعارف اقتصادی به سوددهی می‌رسند. همچنین شرایط اهلیت به این معنا که سابقه فعالیت در سیستم پولی و بانکی را داشته باشند، در راه اندازی این بانک‌ها مراعات نمی‌شود و از این روی، پیش بینی می‌شود در آینده در سیستم بانکی کشور اختلال پدید آید.

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی به دلیل اهمال کاری، نبود کارشناسی دقیق، عدم لحاظ قوانین و مقررات همچنین بعضا تحت فشارهای غیر معمول، در حال گسترش بانک در کشور است. این در حالی است که ازدیاد بانک‌ها به سود اقتصاد ملی است، به شرط آنکه از پشتوانه مالی و علمی مناسبی برخوردار باشد. وی در عین حال گفت: بانک‌های خصوصی از به کارگیری کارمندان بازنشسته عالی رتبه بانک مرکزی منع می‌شوند.

فروزش از پیشنهاد کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها برای جلوگیری از حضور کارمندان عالی رتبه بازنشسته بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی خبر داد و گفت: از آنجا که عموما مدیران بازشسته بانک مرکزی، همچنان از نفوذ در این بانک برخوردارند، احتمال دارد در صورت استخدام در بانک‌های خصوصی از این نفوذ خود برای پیگیری نکردن تخلفات بانک‌ها استفاده کنند؛ بنابراین، بحثجلوگیری از استخدام این دسته از مدیران بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی به صورت جدی پیگیری می‌شود.

عضو كميسيون اقتصادي همچنين از بررسي مصوبه كميته تحقيق و تفحص خبر داد كه بنا بر آن، از اين پس، سود بانكهاي خصوصي و دولتي در يك حد معين مشخص ميشود تا براي به دست آوردن سود بيشتر، فشار دوچنداني به مشتريان وارد نشده، همچنين جلوي سودهاي غير متعارف گرفته شود. وي سرانجام تاكيد كرد: بانك مركزي بايد نسبت به اين موارد حساسيت بيشتري نشان دهد.