سردار رويانيان با اشاره به سهميه ۶۰ ليتري بنزين براي ايام نوروز اعلام كرد: سهميه نوروزي از ۲۵ اسفند در كارتهاي بنزين واريز ميشود.

به گزارش فارس، وی در رابطه با این اقدام گفت: با توجه به اینکه مسافرات‌های نوروزی از پیش از فروردین آغاز می‌شود سهمیه نوروزی نیز از ۲۵ اسفند به کارت‌ها واریز می‌شود.

وی در ادامه افزود: سهمیه فروردین نیز مشابه سهمیه اسفند است و تقریبا می‌توان گفت که در اسفند و فروردین ۳ سهمیه واریز شده به کارت‌ها ۱۸۰لیتر بوده است.

سردار رویانیان اظهار داشت: برای ۶۰ لیتر سهمیه نوروزی دولت ۵۴۰ میلیون لیتر بنزین اختصاص داده است.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به ۹ میلیون خودروی در نظر گرفته شده سهمیه نوروزی نیز بر همین اساس توسط دولت اختصاص داده شده است.

رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به آمار کاهش مصرف بنزین گفت: مصرف بنزین ۵۰ میلیون لیتر در روز است که نسبت به گذشته یعنی قبل از اجرای قانون کاهش داشته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سهمیه‌بندی بنزین در کشور ژاپن گفت: سهمیه‌بندی بنزین در ژاپن روزانه ۱۰ لیتر است اما در ایران اینطور نیست، در کارت‌های بنزین ۵۰۰ لیتر در ماه ۷۰۰ تومانی وجود دارد.

سردار رویانیان همچنین درباره ذخیره بنزین کارت‌های سوخت نیز اظهار داشت: ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی باقی می‌ماند و در کارت‌ها از بین نمی‌رود.

سردار رويانيان همچنين در رابطه با اينكه بعضي از مردم هنگام استفاده از كارتهاي سوخت با كاهش ۲ليتري يا ۳ ليتري بنزينشان مواجه شدهاند، گفت: مردم هنگام استفاده از كارتهاي سوخت با دقت عمل كنند و از زمان خارج كردن كارتها با كمي مكث عمل كرده و در نهايت از جايگاهدارها كمك بگيرند.