مهدي غضنفري كه در مراسم رونمايي از سامانه خريد هدفمند گندم و تقدير از نانوايان و سيلوسازان سخن ميگفت، با اشاره به طرح هدفمند شدن يارانهها عنوان كرد: هدفمند شدن يارانهها كاري كوچكي نبوده و يك تغيير جهت بزرگ بوده است.

به گزارش ایسنا، وی در مورد مزایای این طرح با بیان این‌که اشتغال حتما برای همگان به وجود می‌آید، افزود: ‌ با اجرای این طرح دیگر سرسبزی و خرمی همه جا را فرا می‌گیرد، شک نکنید.

وی ادامه داد: سالی صد هزار میلیارد تومان قرار است از دل حامل‌های انرژی برای بودجه و مردم صرف شود که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن برای دولت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای مردم خواهد بود که با آن قبض‌های خود را پرداخت کنند که البته باید میزان پرداختی‌های به مردم ۶۰ – ۷۰ درصد شود.

وی همچنین بر مدیریت ذی‌نفعان تاکید کرد و یادآور شد: ذی‌نفعان وزارت بازرگانی ۷۰ میلیون نفر جمعیت هستند که باید مدیریت این ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهیم.

غضنفری همچنین به اجرای طرح هدفمندسازی در بخش نان اشاره کرد و افزود: نان یک مقوله به تمام معنا، اجتماعی، ‌ سیاسی و بحران‌زاست اما در وزارت بازرگانی یارانی داشتیم که آن‌ها را گروه گروه صدا می زنیم و از آن‌ها طلب یاری می‌کنیم.

وي با موفق ارزيابي كردن طرح هدفمندسازي يارانهها در بخش نان يادآور شد: ما بازخوردي كه داشتهايم نشان ميدهد كه اجراي هدفمندسازي يارانهها در بخش گندم و نان يكي از بخشهايي بوده كه خوب اجرا شده است.