سید محمد یاراحمدیان از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در جلسه بعدازظهار امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در جلسه عصر امروز این شورا حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان ۹ درصد افزایش یافت و به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

به گزارش مهر، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام این خبر اظهار داشت: همچنین شورای عالی کار میزان افزایش روزانه دستمزد در سال آینده را ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال در نظر گرفت.

یاراحمدیان در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی نیز با اعلام افزایش ۶ درصدی به اضافه ۳۰۴ تومان روزانه، گفت: در جلسه شورای عالی کار مصوب شد بن کارگران نیز از ۲۰ هزار تومان سالجاری به ۲۸ هزار تومان در سال ۹۰ افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: مجموع افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران به اضافه بن کارگری از نرخ تورم ۱۱.۶ درصدی پایان بهمن ماه سال جاری بیشتر خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.