به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای چینی عرضه شده در بازار ایران در مقایسه با قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی در داخل کشور وجود ندارد.

در نتیجه همین عدم تناسب، کیفیت خودروهای چینی که با قیمت‌های بالایی در بازار ایران به فروش می‌رسند به مراتب پایین‌تر از کیفیت خودروهای ایرانی است که با قیمت‌هایی کمتر از خودروهای چینی عرضه می‌شوند.

به عنوان مثال خودروی توجوی هاچ‌بک(تولیدی کرمان خودرو) در حالی به قیمت ۳۷ میلیون تومان در بازار ایران عرضه می‌شود که این خودرو در جدول رده‌بندی کیفی در رتبه ششم و بعد از تندر ۹۰ قرار دارد.

در شرایطی که میزان نمره منفی خودرو تندر ۹۰ برابر با ۲۱.۱ و قیمت آن در بازار ایران حدود ۳۰ میلیون تومان است، میزان نمره منفی توجوی تقریبا سه برابر تندر ۹۰(۵۷.۵) است که این به معنای سه برابر بودن کیفیت تندر ۹۰ نسبت به توجوی است با این حال توجوی به قیمتی بالاتر از تندر ۹۰ عرضه می‌شود.

لیفان ۶۲۰(تولیدی کرمان خودرو) نیز در رتبه هشتم رده‌بندی کیفی قرار داشته و با نمره منفی ۵۹ به قیمت حدود ۴۶ میلیون تومان عرضه می‌شود. این در حالی است تندر ۹۰ تولیدی در ایران در رتبه چهارم رده‌بندی قرار داشته و با ۲۱.۱ نمره منفی به قیمت حدود ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

اما شاه بیت این وضعیت خودروی ام. وی. ام X۳۳ تولیدی مدیران خودرو است. این خودرو در حالی در رتبه سیزدهم رده‌بندی قرار داشته و با نمره منفی ۶۵ به قیمت حدود ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد که کیفیت آن به مراتب کمتر از تندر ۹۰ ای است که در رتبه چهارم رده‌بندی قرار داشته و به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

کیفیت ام. وی. ام X۳۳ با قیمت ۶۳ میلیون تومان حتی کمتر از پژو پارس، سمند و پژو ۴۰۵ است که به طور میانگین با قیمت حدود ۳۰ میلیون تومان در بازار ایران عرضه می‌شوند.

ام.وی.ام ۵۳۰ تولیدی مدیران خودرو نیز در حالی در رتبه پانزدهم ردهبندی قرار داشته و با نمره منفی ۷۰ به قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار ایران عرضه میشود که کیفیت آن در جدول ردهبندی کیفی حتی از تیبای ۱۸ میلیون تومانی نیز کمتر است!