به گزارش افکارنیوز، حسن رادمرد افزود: از هفته های گذشته از طریق انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن، بازرسان معین در کارخانه ها گذاشتیم و کالاهای موجود و تولیدی و مواد خام مخازن را مورد رصد و پایش قرار دادیم.

وی اظهارداشت: اکنون سازمان حمایت همه نیروهای خود را در مبادی ورودی کشور و کارخانجات تولیدی به ویژه در کارخانه های روغن نباتی و شکر به کار گرفته است و بر توزیع کالا نظارت دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش برنج تجربه خوبی کسب کردیم و وقتی قیمت آن از ارز مرجع به مبادله ای تبدیل و شوک قیمتی ایجادشد، صف طولانی برای خرید آن تشکیل شد، اما برای روغن چنین اتفاقی نیفتاد.

وي افزود: ما در خصوص روغن، كالا به اندازه كافي در شبكه توزيع كرديم و براي بعد از آن يعني توزيع در شبكه با قيمت جديد هم برنامه داشتيم و كارخانه ها به خوبي همراهي كردند و مشكلي از اين نظر وجود ندارد.