به گزارش افکارنیوز، فریبرز واحدی با اشاره به اینکه دولت به تنهایی در کنترل بازار تهران موفق نیست، گفت: واسطه گری و سودجویی از عوامل نوسان در بازار مسکن است که وضعیت بازار ارز در سال گذشته تاثیر زیادی را بر این نوسان داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: این عوامل موجب بروز رکود در بازار مسکن شد که آمار اتحادیه مشاوران املاک هم این امر را تایید می کند.

وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت، رکود در بازار مسکن به وجود آمده است، اظهار داشت: در حال حاضر خرید و فروش زیادی در بازار مسکن انجام نمی گیرد اما تقاضای کاذب و جو روانی بوجود آمده است که می تواند زمینه سوء استفاده دلالان را بوجود بیاورد.

واحدی با اشاره به افتتاحهای مسکن مهر در کشور، بیان کرد: حدود ۴۰۳ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران در حال ساخت و واگذاری است که ۹۳ هزار واحد آن در سال گذشته به متقاضیان تحویل داده شد و ۱۵۰ هزار واحد هم تا سال ۹۰ به بهره برداری رسید.