به گزارشافکارنیوز، حمیدرضا صارمی - استادیار دانشگاه تربیت مدرس - در مراسم اختتامیه همایش ملی الگوی معماری اسلامی - ایرانی گفت: معماری اسلامی و ایرانی، همه نیازها را در بر می‌گیرد و حتی در اروپا و کشورهای پیشرفته جهان، اهمیت خاصی به این نوع معماری داده می‌شود.

وی افزود: تحولات شهرنشینی را دارای رشد سریع برشمرد و عنوان کرد: تمدن شهری باید مؤلفه‌های توحید، ایمان، آرامش، امنیت و حریم خانواده را در نظر گیرد اما تراکم‌سازی در بسیاری از موارد موجب بی‌توجهی به این مؤلفه‌ها شکل نامنسجمی را به معماری کشور بخشیده است.

این کارشناس تصریح کرد: معماری موجود در غرب، سنخیتی با ما ندارد و نباید با استفاده از الگوهای غربی به نیازهای حقیقی خود بی‌توجه باشیم.

این استاد دانشگاه فرهنگ‌سازی را یکی از راهبردهای مهم در توسعه معماری اسلامی - ایرانی دانست و گفت: در راه پیرورزی انقلاب اسلامی بهای سنگینی دادیم تا فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی‌مان را در همه ابعاد زندگی حفظ کنیم؛ از این رو لازم است در جهت فرهنگ‌سازی برای حفظ همه ارزش‌ها تلاش کنیم.

صارمی تصریح کرد: اسلام دارای موازین ارزشمندی است که در هر فرهنگی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد؛ به گونه‌ای که این مؤلفه‌های مهم توسط بسیاری از ادیان و ملل دیگر مورد اقتباس قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: بر اساس آموزه‌های دینی و قرآنی، خانه و خانواده دارای جایگاه والایی است که توجه به نیازهای آن در نوع معماری دارای اهمیت فراوانی است اما با تقلید از فرهنگ غربی بسیاری از نیازهای اصلی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

این کارشناس معتقد است: تحقق امنیت یکی از آرمانهای مهم در معماری است که در جهان برای دستیابی به این مقوله مهم، هزینههایی فراوانی میشود اما اسلام به این مقوله بهای فراوانی داده که باید با استفاده از منابع ارزشمند دینی و شیعی، فرهنگهای غنی و انسان ساز را مورد تاکید قرار دهیم.