به گزارشافکارنیوز، براساس جدیدترین آمارهای به دست آمده تولید انواع خودرو در اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۳۳.۴ درصد و در ۱۲ ماهه سال گذشته۴۴/۲ درصد کاهش یافته است.

تولید انواع سواری در اسفند ماه سال ۹۱ برابر با ۷۱ هزار و ۲۸ دستگاه بوده که در مقایسه با تولید ۱۰۷ هزار و ۵۵۴ دستگاهی اسفند ماه سال ۹۰ معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۱۱ هزار و ۶۸۹ دستگاه انواع وانت تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۵ هزار و ۱۴۶ دستگاهی اسفند سال ۹۰ معادل ۲۲/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت مجموعا ۱۰۱۸ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شد که در مقایسه با تولید ۲۸۴۲ دستگاهی اسفند سال ۹۰ معادل ۶۴.۲ درصد کاهش یافته است.

تولید انواع اتوبوس نیز با افت ۶۶/۹ درصدی از ۱۶۹ دستگاه در اسفند ماه سال ۹۰ به ۵۶ دستگاه در اسفند سال ۹۱ رسیده است. تولید مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با افت۷/۹۶ درصدی از ۱۸۰ دستگاه در اسفند ماه ۹۰ به شش دستگاه در اسفند ماه سال ۹۱ کاهش یافته است.

اسفند ماه سال ۹۱ تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۳۴/۴ درصد، پارس خودرو۴۶/۱ درصد، سایپا۳۴/۱ درصد، خودروسازی راین ۶۱.۵ درصد و گروه بهمن۲۳/۹ درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران۱۲/۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین تولید انواع سواری در ۱۲ ماهه سال گذشته از یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه سال ۹۰ به ۷۸۸ هزار و ۳۹۰ دستگاه کاهش یافته است که نشان از افت۴۴/۵ درصدی تولید این محصول دارد.

توليد وانت نيز در يک سال گذشته با افت ۳۸.۹ درصدي از ۱۸۹ هزار و ۲۱۷ دستگاه در سال ۹۰ به ۱۱۵ هزار و ۵۴۵ دستگاه رسيده است.توليد انواع کاميونت، کاميون و کشنده نيز با افت ۵۲.۵ درصدي از ۳۴هزار و ۴۸۶ دستگاه به ۱۶ هزار و ۳۹۰ دستگاه کاهش يافته است.