به گزارش افکارنیوز، غلامرضا خادمی‌زاده، اظهار کرد: این درخواست از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، یکشنبه هفته گذشته به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد و با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته در آن جلسه اعلام کردیم که اگر قرار است جلسات بررسی اصلاحیه با حضور نماینده کارفرمایی، کارگری و دولت انجام شود و نیاز به بررسی بیشتر مواد اصلاحیه است، این پیش‌نویس به دولت بازگردانده شود تا در همان جا اعمال نظر صورت گیرد.

وی گفت: پیشنهاد ما به کمیسیون اجتماعی مجلس این بود که با توجه به اینکه بررسی بند به بند اصلاحیه و جلسات برای توافق سه جانبه وقت مجلس را خواهد گرفت، پیش نویس به دولت برگردانده و نظرات دقیق و کارشناسی هر سه تشکل در مواد پیش نویس اعمال شود.

خادمی زاده تصریح کرد: بر این اساس کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بحثو بررسی به این خواسته قانونی ما احترام گذاشت و هم اکنون کارگروه بررسی اصلاحیه قانون کار تعطیل و قرار شده تا این پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد.

وی ابراز امیدواری کرد پیشنویس اصلاحیه قانون کار پس از بازگشت، با جمعبندی و توافق نهایی سه گروه کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و کانون عالی کارفرمایان بدون کمترین حاشیهای تنظیم و تدوین و مجدد به مجلس ارسال شود.